smile your way
Programează-te
Adresă Tratamente

Politica de calitate

 

Politica referitoare la calitate este instrumentul care conduce organizaţia la îmbunătăţirea performanţelor sale, astfel încât să determine câştigarea încrederii clienților şi obţinerea de profitabilitate.

 

Principiile organizaţiei  noastre sunt:

Condiţia de bază pentru a face ca cele mai sus expuse să devină realitate este respectarea cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii implementat în organizaţia noastră conform standardelor CRYSTAL DENTAL CLINIC SRL, un sistem bazat pe abordarea procesuală și pe identificarea și gestiunea riscurilor. 

 

Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:

Suntem pregătiţi să satisfacem şi chiar să depăşim aşteptările rezonabile ale clienților noştri. Toţi angajaţii vor fi motivaţi pentru îmbunătăţirea calităţii şi vor fi implicaţi în atingerea obiectivelor propuse. Obiectivele calităţii sunt comunicate întregului personal al organizaţiei astfel încât acesta să poată contribui la îndeplinirea lor. Obiectivele sunt analizate periodic şi revizuite ori de câte ori este necesar. În acest scop vor fi disponibilizate resurse financiare. Politica referitoare la calitate este disponibilă publicului prin afişarea ei în pe site-ul crystaldentalclinic.ro.

 

Aprobat,

Director General,
BLAJ SORINA DANIELA

24.02.2017

Programeaza-te
Programează-te online la clinica Crystal Dental Clinic